Ramowy Rozkład Dnia Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SOLIS RADIUS w Rzeszowie

 

do 8:30                     przyjście dzieci do przedszkola

8:30-9:00                śniadanie

9:00-9:30                powitanie, czas wolny dla dzieci

9:30-10:30              podstawa programowa

10:30-12:30            terapia 1:1

12:00-12:30            obiad

12:30-13:40            relaksacja + terapia 1:1

13:40-14:00            czas wolny dla dzieci

14:00-14:15            podwieczorek

14:15-16:00            zajęcia grupowe prowadzone przez opiekuna dnia

15:00-16:00            odbiór dzieci z przedszkola